งบประมาณค่าย

งบประมาณค่าย YC2022

รายรับ : คาดว่าจะมีรายรับ 1,955,000 บาท

1. รายรับจากค่าลงทะเบียน 1,484,000 บาท
2. รายรับจากการขอสนับสนุน (สิ่งพิมพ์และบริการ) 171,000 บาท
3. รายรับจากฝ่ายหาทุน (ขายเสื้อค่ายและ Snack bar) 300,000 บาท
รายจ่าย : งบประมาณรายจ่าย 3,900,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายฝ่ายอาหารและสถานที่ 2,396,800 บาท
2. ค่าใช้จ่ายฝ่ายทะเบียน 35,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายฝ่ายนิทรรศการ 46,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายฝ่ายรายการ 370,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายฝ่ายวิชาการ 61,500 บาท
6. ค่าใช้จ่ายฝ่ายศูนย์ประสานงาน 52,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายฝ่ายสวัสดิการ 383,600 บาท
8. ค่าใช้จ่ายฝ่ายอธิษฐาน 5,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายฝ่ายติดตามผล 35,000 บาท
10. ค่่าใช้จ่ายฝ่ายประชาสัมพันธ์ 220,400 บาท
11. ค่าใช้จ่ายฝ่ายสารสนเทศ 5,000 บาท
12. ค่าใช้จ่ายฝ่ายหาทุน (ต้นทุนทำเสื้อและ Snackbar) 200,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายฝ่ายเนอสเซอรี่ (ดูแลเด็กเล็ก) 5,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 84,700 บาท
ยังต้องการการสนับสนุน จากการถวายทรัพย์เป็นเงิน 1,945,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสุทธิของลูกค่ายประมาณ 3,900 บาทต่อคน
ทำให้ต้องหาเงินสนับสนุนส่วนต่างรายจ่ายอีกคนละ 2,500 บาท
คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดค่าย YC2022 โดยการถวายทรัพย์สนับสนุนผ่านบัญชี “มูลนิธิห่วงใยเยาวชน” ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาซอยประชาสงเคราะห์ 30 เลขที่ 163-3-001405
  • กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID : @Idm0886q หรือ @YC22
  • หรือ Email : thailandyfc@gmail.com
  • โปรดระบุด้วยว่า “ถวายสำหรับ YC2022”