วิทยากรหลัก

วิทยากรเทศนาฟื้นฟู
อ. ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ YFC

วิทยากรสอนพระคํา
อ.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ
ผู้อำนวยการองค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ YFC

วิทยากรสอนพระคํา
ศจ. ผศ. ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ
ผู้ช่วยอธิการบดี และอนุศาสก ม.พายัพ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

Workshop

หมดปัญหาถ้าไม่รู้จะเริ่มประกาศยังไงกับคนที่ไม่เชื่อ เวิร์คช็อปนี้มีสอนให้ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาได้เลย!
ทีมวายเอฟซี

เรียนรู้ไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่าย เตรียมความพร้อมในการรับใช้ทุกสถานการณ์ จากผู้มีประสบการณ์จริง
อ. เอรีน อาร์ทซ์
อ. สายชล คูหาวรรณี

ถ้าพระเจ้าทรงเรียกให้เรารับใช้ผ่านอาชีพที่ทำอยู่ มาเรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญ ในงานรับใช้พระเจ้า กับหน้าที่การงานในโลก
อ. นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
อ. ประทานพร พงศ์รุจิกร

เข้าใจนิสัยและพฤติกรรมของแต่ละวัย เพื่อการรับใช้อย่างเข้าใจกัน ลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย
อ. วาระ มีชูธน

ถอดรหัสชีวิต “ซามูเอล” เพื่อเรียนรู้การรับใช้พระเจ้าอย่างยั่งยืน มั่นคงตั้งแต่ต้นจนจบ
ศจ. ดร. อภิชาติ พูลศักดิ์วรสารี

เจาะลึกทุก platform บนโลก digital เพื่อการประกาศ เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจกว่า
ทีมเน็ทซัส

เรียนรู้การประกาศ และการทำพันธกิจกับกลุ่ม LGBT หรือกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ
ศจ. ดร. สตีฟ เทเลอร์

แนะแนวการประกาศและการทำพันธกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
อ. สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์